Alumn

Perspektiv – för bättre vetande

Perspektiv rapporterar från kunskapsfronten vid Uppsala universitet. Här kan du få nya perspektiv på aktuella frågor och inblick i livet vid ett brett forskningsuniversitet. Vi berättar historien bakom forskningsresultaten, fördjupar och ger sammanhang – men också om innovationer, samverkan och alumnverksamhet... Ta del av olika former av berättande – text, bild, film och podd.

Läs Perspektiv