Alumn

Behåll kontakten

Vid Uppsala universitet finns en stor mängd alumnföreningar knutna till olika ämnen eller institutioner.

Alumnföreningarna ordnar regelbundet alumndagar och återträffar i Sverige och utomlands samt fester, mentorprogram och fortbildning - bland annat.

Genom att vara medlem i en alumnförening behåller du kontakten med din utbildning och dina studiekamrater från uppsalatiden. Du får information om utvecklingen inom ditt område och har möjlighet att delta i föreningens evenemang.

Alla utbildningsområden har ännu inte organiserade alumnföreningar. Saknar du en förening inom ditt utbildningsområde kontakta oss på Alumnkontoret så hjälper vi dig med att ta reda på hur du kan gå vidare. Alumnkontoret hjälper även till med att starta upp nya alumnföreningar.

Exempel på alumnföreningar

Uppsala universitets alumnnätverk

Internationella chapters

Humaniora och samhällsvetenskap

 • FEK Alumni - föreningen är öppen för dig som har avslutat dina studier i företagsekonomi vid Uppsala universitet.
 • IM Alumn - Alumnföreningen för informatik och media - Föreningen är öppen för alla som har läst ADB/Data- och systemvetenskap eller informationssystem vid Uppsala universitet.
 • Uppsalajuristernas Alumnistiftelse - har till ändamål att främja en ökad kontakt mellan å ena sidan den juridiska fakulteten och dess studenter i Uppsala samt å andra sidan det juridiska yrkeslivet och tidigare studenter vid fakulteten.
 • Uppsalafilosoferna - föreningen för dig som har examen i filosofi från Uppsala universitet.
 • Psykologialumnerna - föreningen syftar till att vara en mötesplats för nuvarande och tidigare studenter samt anställda vid Institutionen för psykologi.
 • Alumnicus - nätverk för personalvetare från Uppsala universitet.
 • The DPCR Alumni Association - Alumni Association at the Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University.
 • Alumnföreningen för politicesstuderande i Uppsala
 • EDU alumn - EDU alumn är en förening och ett nätverk för studenter under sin sista termin samt för före detta studenter vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU). EDU alumn är en mötesplats för kommunikation om skola, utbildning och lärande i vilken ny forskning och yrkeskunnande länkas samman.

Teknik och naturvetenskap

 • TEKNAT-alumner - för dig som läst vid TekNat-fakulteten! Här samlas gamla sektionsmedlemmar, UTN:are och andra alumner med en stark utbildningsanknytning.
 • AlumniX - förening för utexaminerade från civilingenjörsprogrammet i Molekylär bioteknik & Bioinformatik
 • MSD Alumni - for Students of Master of Science in Sustainable Development Program
 • The Department of Information Technology Alumni Group
 • Fysiklyft

Medicin och farmaci

 • Alumnföreningen Farmis – för dig som student eller före detta student med examen från Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet eller tidigare Farmaceutiska institutet, Stockholm samt anställda och tidigare anställda vid fakulteten och institutet. Föreningens mål är att främja kontakter mellan tidigare studenter samt mellan dessa och lärare, forskare och studenter vid Farmaceutiska fakulteten. I Alumnföreningen Farmis ingår Farmaceutiska fakultetens alumnförening och Farmacevtiska studentkårens seniorssektion.
 • Uppsala sjuksköterskehem USH – för dig som utbildats till sjuksköterska vid Uppsala sjuksköterskehems sjuksköterskeskola, vid Vårdhögskolan i Uppsala län eller vid Uppsala universitet.
 • Biomedicinarna – nätverket för dig som studerar eller som tidigare studerat på Biomedicinprogrammet i Uppsala.
 • Alumnnätverket för magisterstudenter i klinisk farmaci alumnnätverket för dig som studerat på Magisterprogram i klinisk farmaci vid Uppsala universitet. Som medlem kan du på ett enkelt sätt komma i kontakt med tidigare kurskamrater, lägga upp dokument och ta del av jobbannonser för lediga kliniktjänster.
 • Föreningen för magister eller alumn med D-nivå i vårdvetenskap - en allmännyttig ideell förening med ändamål att stärka samhörigheten mellan gamla studenter sinsemellan och med institutionen.
 • IGP PhD alumni - The forum for PhD students graduated from the Department of Immunology, Genetics and Pathology at Uppsala University.

Universitetsövergripande

 • Kungliga Akademiska Kapellet - Uppsala universitets symfoniorkester. Orkestern grundades 1627 och är en av Europas äldsta orkestrar.
 • Uppsala studentradio alumnförening - arbetar för att samla studentradioalumner och skapa mötestillfällen för dessa.
 • Campus Gotlands alumnförening - för dig som läst vid Campus Gotland.

Nationerna

Gotlands nation
Ö:a Ågatan 13, 018-13 09 81
Gästrike-Hälsinge nation
Trädgårdsgatan 9, 018-66 61 41
Göteborgs nation
S:t Larsgatan 7 B, 018-13 20 06
Kalmar nation
Svartmangatan 3, 018-69 49 80
Norrlands nation
V:a Ågatan 14, 018-65 70 70
Smålands nation
S:t Larsgatan 5, 018-13 18 54
Stockholms nation
Drottninggatan 11, 018-14 63 33
Södermanlands-Nerikes nation
S:t Olofsgatan 16, 018-15 40 60
Uplands nation
S:t Larsgatan 11, 018-15 21 51
Värmlands nation
Nedre Slottsgatan 2, 018-13 44 45
Västgöta nation
V:a Ågatan 18, 018-13 63 60
Västmanlands-Dala nation
S:t Larsgatan 13, 018-10 53 39
Östgöta nation
Trädgårdsgatan 15, 018-13 43 11