Alumn

Elva tips till dig som vill starta en alumnförening inom Uppsala universitets alumnnätverk

 1. Tänk igenom föreningens ändamål och verksamhet. Vanliga verksamhetsformer är alumndagar, mentorskapsprojekt, kontakt- eller arbetsmarknadsdagar, fortbildningsdagar och studiebesök.
 2. Etablera en god kontakt med din institution. Erbjud gärna en person med fast förankring vi institutionen en plats i föreningens styrelse. Det är bra för föreningens kontinuitet.
 3. Få med några engagerade studenter, till exempel genom att erbjuda dem en plats i styrelsen. Det är bra för återväxten och många alumner uppskattar kontakten med studenterna.
 4. Försök att hitta en bra avvägning i mixen av aktiviteter.
 5. Se till att en av styrelsens medlemmar också representerar föreningen i Uppsala universitets alumnföreningsnätverk. Det ger stöd att ha kontinuerlig kontakt med andra alumnföreningar och med Alumnkontoret.
 6. Delta gärna i andra föreningars evenemang. De ger goda uppslag och nyttiga erfarenheter. Information om vad som är på gång inom Uppsala universitets alumnföreningsnätverk finns i alumnkalendariet.
 7. Se till att föreningens styrelse har tillräckligt många, gärna renommerade, externa ledamöter. De är bra dörröppnare och bidrar till att höja föreningens status.
 8. Använd Uppsala universitets alumnsystem som medlemsregister. Det kostar inget för föreningar vid Uppsala universitet. Regelbunden uppdatering av samtliga folkbokföringsadresser i Sverige ingår som en service. Även support och utbildning för administratörer ingår.
 9. Skapa en egen webbsida som är enkel och inte så underhållskrävande. Det brukar gå bra att få en undersida på institutionens hemsida. Lägg ut relevant information om föreningen, kontaktinformation, protokoll, evenemang, med mera. Meddela Alumnkontoret webbadressen så länkar vi till föreningens sida.
 10. Kontakta Alumnkontoret för rådgivning om ni planerar att ge ut trycksaker och dylikt med Uppsala universitets namn.
 11. Kontakta Alumnkontoret i vilken fråga som helst som rör alumnverksamheten. En av Alumnkontorets viktigaste uppgifter är att stödja föreningsverksamheten.

Kontakt

Frågor som rör föreningsverksamheten: info@alumni.uu.se
Frågor som rör alumnsystemet: helpdesk@alumni.uu.se

Lycka till önskar vi på Uppsala universitets Alumnkontor!