Alumn

Årets Alumn

Varje år delar Uppsala universitet ut utmärkelsen "Årets Alumn" till en alumn som gjort framstående insatser inom sin karriär eller utfört något annat värt att uppmärksamma. Förslag på Årets Alumn kan lämnas av alla med anknytning till Uppsala universitet, studenter, anställda, alumner och vänner.

Utmärkelsen Årets Alumn 2016 gick till Trita Parsi.

Beslut om vem som ska tilldelas utmärkelsen fattas av rektor efter förslag av en beredningsgrupp med följande sammansättning: prorektor (ordförande), kommunikationsdirektören, en representant för Uppsala universitets alumnföreningsnätverk, en representant för studentkårerna samt en representant från Kuratorskonventet. Sekreterare i beredningsgruppen är alumnkoordinatorn.

Utmärkelsen delas ut under den nationella alumnveckan i början av oktober varje år.

Vem kan nominera?

Nomineringar kan lämnas av alla med anknytning till Uppsala universitet, studenter, anställda, alumner och vänner.

Vem kan bli Årets alumn?

Följande kriterier ska ligga till grund för nomineringen:

  • Alumnen skall vara en god förebild för dagens och framtidens studenter.

  • Alumnen ska ha utmärkt sig i sin karriär, gjort en värdefull insats efter sina studier eller något annat som är värt att uppmärksamma. Som en värdefull insats räknas till exempel: forskning och utbildning av högsta kvalitet, en viktig kulturgärning, en aktiv roll i samhället, stimulerat utveckling och innovation eller på annat sätt bidragit till en bättre värld.

  • Alumnen ska normalt ha läst minst fyra terminer vid Uppsala universitet.

  • Meriterande är om alumnen varit väl förankrad i universitetets verksamhet eller i Uppsalas studentliv.

Tidigare alumner som fått utmärkelsen

Här är de Uppsalaalumner som utnämnts till Årets Alumn: