Alumn

Årets alumn

Varje år delar Uppsala universitet ut utmärkelsen ”Årets Alumn” till en alumn som gjort framstående insatser inom sin karriär eller utfört något annat värt att uppmärksamma. Förslag på Årets Alumn kan lämnas av alla med anknytning till Uppsala universitet, studenter, anställda, alumner och vänner.

Utmärkelsen delas ut varje år i början på oktober.

Årets alumn tidigare år

Här är de Uppsalaalumner som tidigare utnämnts till Årets Alumn:

Trita Parsi Årets alumn 2016
Foto: Mikael Wallerstedt

Årets alumn 2016: Trita Parsi, Iran-expert och politisk rådgivare

Niklas Zennström Årets alumn 2015
Foto: Mikael Wallerstedt

Årets alumn 2015: Niklas Zennström, IT-entreprenör, grundare av Skype

Berglins Årets Alumn 2014
Foto: Stina Berglin

Årets alumn 2014: Jan och Maria Berglin, serietecknare

Petra Einarsson Årets alumn 2013
Foto: Stefan Estassy

Årets alumn 2013: Petra Einarsson, VD för Sandvik Materials Technology

Stefan Swartling Peterson Årets alumn 2012
Foto: Mikael Wallerstedt

Årets alumn 2012: Stefan Swartling Peterson, professor i global hälsa vid Uppsala universitet

Årets alumn 2010: Peter Englund, författare, Svenska Akademiens ständige sekreterare (1 juni 2009 till 31 maj 2015)

Regler för utmärkelsen Årets alumn

Vem kan nominera Årets alumn?

Nomineringar kan lämnas av alla med anknytning till Uppsala universitet, studenter, anställda, alumner och vänner.

Vem kan få utmärkelsen Årets alumn?

Följande kriterier ska ligga till grund för nomineringen:

  • Alumnen skall vara en god förebild för dagens och framtidens studenter.

  • Alumnen ska ha utmärkt sig i sin karriär, gjort en värdefull insats efter sina studier eller något annat som är värt att uppmärksamma. Som en värdefull insats räknas till exempel: forskning och utbildning av högsta kvalitet, en viktig kulturgärning, en aktiv roll i samhället, stimulerat utveckling och innovation eller på annat sätt bidragit till en bättre värld.

  • Alumnen ska normalt ha läst minst fyra terminer vid Uppsala universitet.

  • Meriterande är om alumnen varit väl förankrad i universitetets verksamhet eller i Uppsalas studentliv.

Vem utser årets alumn?

Beslut om vem som ska tilldelas utmärkelsen fattas av rektor, efter förslag av en beredningsgrupp med följande sammansättning:

  • prorektor (ordförande)
  • alumnkoordinatorn (sekreterare)
  • kommunikationsdirektören
  • en representant för Uppsala universitets alumnföreningsnätverk
  • en representant för studentkårerna
  • en representant från Kuratorskonventet