Syllabus for Social Psychology B

Socialpsykologi B

A revised version of the syllabus is available.

Syllabus

 • 30 credits
 • Course code: 2SC026
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Social Psychology G1F
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2007-01-24
 • Established by: The Faculty Board of Social Sciences
 • Revised: 2013-05-29
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: week 28, 2013
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Sociology

Content

1. Social Psychological Theory II 15.0 credits

2. Methods & Analysis II and Advanced Study Project 15.0 credits

Reading list

Reading list

A revised version of the reading list is available.

Applies from: week 28, 2013

 • Addams, Jane; Seigfried, Charlene Haddock Democracy and social ethics

  Urbana: University of Illinois Press, c2002

  Find in the library

  Mandatory

 • Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas The social construction of reality : a treatise in the sociology of knowledge

  Repr.: London: Penguin, 1991

  Find in the library

  Mandatory

 • Cooley, Charles Horton Human nature and the social order

  New York: Schocken books, 1983

  Find in the library

  Mandatory

 • Goffman, Erving Matz, Richard Stigma : den avvikandes roll och identitet

  3. uppl.: Stockholm: Norstedt, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Mead, George Herbert Arvidson, Peter Medvetandet, jaget och samhället : från socialbehavioristisk ståndpunkt

  Lund: Argos, 1976

  Find in the library

  Mandatory

 • Gubrium, Jaber F.; Holstein, James A. Institutional selves : troubled identities in a postmodern world

  New York: Oxford Univ. Press, 2001 [dvs. 2000]

  Find in the library

  Mandatory

 • Jenkins, Richard Social identity

  3. ed.: London: Routledge, 2008

  Find in the library

  Mandatory

 • Sennett, Richard The corrosion of character : the personal consequences of work in the new capitalism

  New York: W.W. Norton, cop. 1998

  Find in the library

  Mandatory

 • Simmel, Georg Edholm, Erik af Hur är samhället möjligt? - och andra essäer

  [Ny utg.]: Göteborg: Korpen, 1995

  Find in the library

  Mandatory

 • Turner, Jonathan H.; Stets, Jan E. The sociology of emotions

  New York, NY: Cambridge University Press, cop. 2005

  Find in the library

  Mandatory

 • Lindblom, Jonas; Stier, Jonas Det socialpsykologiska perspektivet

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Find in the library

 • Heidegren, Carl-Göran; Wästerfors, David Den interagerande människan

  Malmö: Gleerups, 2008

  Find in the library

 • Aspers, Patrik Etnografiska metoder : att förstå och förklara samtiden

  2., [uppdaterade och utökade] uppl.: Malmö: Liber, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Börjesson, Mats; Palmblad, Eva Diskursanalys i praktiken

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Djurfeldt, Göran; Larsson, Rolf; Stjärnhagen, Ola Statistisk verktygslåda : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder.

  Stockholm: Studentlitteratur, 2003

  Find in the library

  Mandatory

 • Sandberg, Bo; Faugert, Sven Perspektiv på utvärdering

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Trost, Jan Kvalitativa intervjuer

  3. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2005

  Find in the library

  Mandatory

Reading list revisions