Forskning

Ärende angående oredlighet i forskning: Studie om fiskars konsumtion av plast

I juni 2016 publicerades en vetenskaplig artikel i tidskriften Science som beskrev hur fisk i tidiga utvecklingsstadier konsumerar mikroplastpartiklar. Studien fick stor uppmärksamhet men anmäldes också för oredlighet i forskning av en forskargrupp. Uppsala universitet har ännu inte fattat beslut i ärendet.

Artikel:
Lönnstedt O.M., Eklöv P. 2016 Environmentally relevant concentrations of microplastic particles influence larval fish ecology. Science (doi: 10.1126/science.aad8828)

Riktlinjer:
Uppsala universitet har nya riktlinjer för utredning av oredlighet i forskning. (Tillämpas på anmälningar om oredlighet i forskning som inkommer från och med den 1 februari 2017.) Detta ärende hanteras enligt Uppsala universitets tidigare riktlinjer från 2010:
Riktlinjer avseende förfarandet vid anklagelse om vetenskaplig oredlighet UFV 2010/664

Detta har hänt:

  • 11 maj 2017 Beslut att överlämna ärendet till rektor
  • Maj 2017 Den vetenskapliga artikeln dras tillbaka från tidskriften Science. Läs mer: Science – Editorial Retraction
  • April 2017 Yttrandet från Centrala etikprövningsnämnden inkommer. CEPN yttrande
  • Augusti 2016 Den förberedande undersökningen från den av universitetet tillsatta expertgruppen är klar. UFV 2016-1074
  • Juni 2016 Universitetet tillsätter en extern expertgrupp som ska utföra en förberedande undersökning samt begär ett yttrande från Expertgrupen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden (på begäran av anmälarna).
  • Juni 2016 Anmälan om misstänkt oredlighet i forskning kommer in till universitetet.
  • 3 juni 2016 Den vetenskapliga artikeln Environmentally relevant concentrations of microplastic particles influence larval fish ecology publiceras i tidskriften Science.

Relaterade artiklar:

Rättelse angående felaktigheter i TT-artikel om oredlighetsärende

I TT-artikeln ”Fiskforskning friades först från fusk” (publicerad online 170504) som publicerats av många medier påstås att Uppsala universitet har fattat beslut om att fria forskarna bakom artikeln om fiskars konsumtion av mikroplaster som anmälts för oredlighet. Detta är felaktigt. Uppsala universitet har ännu inte fattat beslut i ärendet. Det betyder att universitetet varken friat eller fällt forskarna för forskningsfusk. Läs mer