Forskning

Östersjöns sjöhästar förvånansvärt tåliga mot syrebrist

2015-04-24

Att Östersjön är ett hav med många problem är vid det här laget välkänt för de flesta. Larmrapporter om allt från algblomning till bottendöd avlöser varandra. Nu visar dock ny forskning från Uppsala universitets forskningsstation på Gotland att fiskar kan vara häpnadsväckande tåliga mot syrebrist.

Den aktuella studien, som publiceras den vetenskapliga tidskriften Marine Biology Research, genomfördes på arten tångsnälla. En kanske för de flesta okänd liten fisk, nära släkt med sjöhästar. Hos tångsnällan är det hanen som är gravid och honorna konkurrerar om tillgången på hanar som de kan överföra sina ägg till. Tångsnällan är en mycket viktig art i ålgräsängarna, Östersjöns motsvarighet till korallrev. På grund av Östersjöns tillstånd kan dock syrenivåerna i ålgräsängarna ibland gå ner till farligt låga värden, därför studerade forskarna om detta skulle påverka fiskarnas reproduktion.

Till deras förvåning visade sig tångsnällan tåla den låga syrenivån väl, de hade inga problem att uppvakta sin partner. Parning och generell aktivitet påverkades inte heller. Dock visade det sig att det tog längre tid för fiskarna att börja uppvakta varandra och det tog även längre tid tills parningsakten var fullbordad.

 – Vi blev ganska förvånade när vi såg hur tålig tångsnällan är mot så pass låga nivåer av syre, säger Josefin Sundin, forskare vid institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet som genomfört studien.

– Det är roligt att någon gång se att allt inte är nattsvart vad det gäller Östersjön. Dock ska man inte glömma bort att vi såg en fördröjning innan uppvaktning och parning skedde när syrebrist rådde, vilket kan vara negativt för fisken då det skulle kunna leda till ökad risk för predation innan fisken hunnit reproducera sig, säger Josefin Sundin.

På Uppsala universitets forskningsstation Ar på norra Gotland råder just nu full aktivitet då frågorna kring hur fisk påverkas av de förändringar som sker i Östersjön är många.

Josefin Sundin, Gunilla Rosenqvist & Anders Berglund (2015): Hypoxia delays mating in the broadnosed pipefish, Marine Biology Research, DOI: 10.1080/17451000.2015.1007874

http://dx.doi.org/10.1080/17451000.2015.1007874