Forskning

Forskningsområden

Uppsala universitet antar framtidens utmaningar. Forskningens bredd ger styrka och möjligheter. Vid Uppsala universitet pågår forskning som hjälper oss att förstå vårt samhälle, som gör världen bättre och livet enklare för många människor - forskning som ger nya perspektiv på vetenskapens grundfrågor och samtidigt kunskap som bidrar till miljöns hållbarhet, människans hälsa och samhällets utveckling.

Naturvetenskap och teknik

Här står den globala överlevnaden, biologisk mångfald, hållbar miljö och teknisk utveckling i fokus. Forskningen sträcker sig från förutsättningslös grundforskning till tillämpad och industrinära forskning inom allt från livets minsta byggstenar till avancerad teknikutveckling.

Forskningsområden:

Centrumbildningar

Styrkeområden och nya forskningssatsningar:
Uppsala universitets forskningsstrategier 2016–2020

Medicin och farmaci

En åldrande befolkning, vällevnadssjukdomar, antibiotikaresistens, behov av nya och förbättrade läkemedel och kraftigt ökade sjukvårdskostnader är några av de stora medicinska utmaningar samhället står inför. Omfattande forskning i Uppsala riktas mot att lindra, läka och bota sjukdomar samt att utveckla nya läkemedel som hjälper människor att leva ett fullt liv och att överleva.

Forskningsområden:

Centrumbildningar

Styrkeområden och nya forskningssatsningar:
Uppsala universitets forskningsstrategier 2016–2020
 

Humaniora och samhällsvetenskap

Forskningen inom humaniora och samhällsvetenskap handlar om hur människors föreställningar och kunskap formas i tid och rum samt de ekonomiska, politiska, sociala och kulturella aspekterna av samhällets utveckling. Den förklarar orsaker till och konsekvenser av människors samverkan och samhällets organisation.

Forskningsområden:

Centrumbildningar

Styrkeområden och nya forskningssatsningar:
Uppsala universitets forskningsstrategier 2016–2020