Forskning

Humaniora och samhällsvetenskap

Forskningen inom humaniora och samhällsvetenskap handlar om hur människors föreställningar och kunskap formas i tid och rum samt de ekonomiska, politiska, sociala och kulturella aspekterna av samhällets utveckling. Den förklarar orsaker till och konsekvenser av människors samverkan och samhällets organisation.

Forskningsområden:

Centrumbildningar

Styrkeområden och nya forskningssatsningar:
Uppsala universitets forskningsstrategier 2016–2020