Forskning

Medicin och farmaci

En åldrande befolkning, vällevnadssjukdomar, antibiotikaresistens, behov av nya och förbättrade läkemedel och kraftigt ökade sjukvårdskostnader är några av de stora medicinska utmaningar samhället står inför. Omfattande forskning i Uppsala riktas mot att lindra, läka och bota sjukdomar samt att utveckla nya läkemedel som hjälper människor att leva ett fullt liv och att överleva.

Forskningsområden:

Centrumbildningar

Styrkeområden och nya forskningssatsningar:
Uppsala universitets forskningsstrategier 2016–2020