Forskning

Naturvetenskap och teknik

Här står den globala överlevnaden, biologisk mångfald, hållbar miljö och teknisk utveckling i fokus. Forskningen sträcker sig från förutsättningslös grundforskning till tillämpad och industrinära forskning inom allt från livets minsta byggstenar till avancerad teknikutveckling.

Forskningsområden:

Centrumbildningar

Styrkeområden och nya forskningssatsningar:
Uppsala universitets forskningsstrategier 2016–2020