Forskning

Forskningsstrategier 2016–2020

Till nytta för individ och samhälle

Uppsala universitet står väl rustat för att möta framtidens utmaningar. Här pågår forskning som hjälper oss att förstå vårt samhälle, som gör världen bättre och livet enklare för många människor – forskning som ger nya perspektiv på vetenskapens grundfrågor och samtidigt kunskap som bidrar till miljöns hållbarhet, människans hälsa och samhällets utveckling.

I Uppsala universitets forskningsstrategier 2016-2020 formuleras de strategier som skapar långsiktigt goda förutsättningar för kvalitet och förnyelse. Här beskrivs redan existerande vetenskapliga styrkeområden och identifieras nya utmaningsdrivna forskningssatsningar. Uppsala universitet vill och ska vara en motor i utvecklingen till nytta för individ och samhälle.

Ladda ned som pdf

Beställ tryckt broschyr