Forskning

Wallanderstipendier för framstående avhandlingar

2016-12-19

Jan Wallanders stiftelse, Tom Hedelius stiftelse och Tore Browaldhs stiftelse har beslutat om höstens utdelning av Wallanderstipendier. Stipendierna, som ger möjlighet till tre års heltidsforskning, ges till nya doktorer för framstående avhandlingar. Av 22 nya stipendiater är fyra från Uppsala universitet.

Stiftelserna stödjer samhällsvetenskaplig forskning inom främst ekonomisk historia, företagsekonomi, nationalekonomi.

Stipendiaterna vid Uppsala universitet är:

  • Ismael Yrigoy Cadena
  • Annoch Hadjikhani
  • Olof Rosenqvist
  • Henric Häggqvist

Läs mer på www.forskningsstiftelserna.handelsbanken.se