Forskning

Oskar Nordström Skans invald i SNS Förtroenderåd

2017-06-13

Vid sitt möte 1 juni utsåg SNS Förtroenderåd 33 nya ledamöter. Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, är en av de nya ledamöterna.

SNS är en oberoende ideell förening. Verksamheten består av forskning, möten och utbildning om viktiga samhällsfrågor.

Förtroenderådet är SNS högsta beslutande organ. Efter årets inval består Förtroenderådet av 229 ledamöter. Ledamöterna är företrädare för svenskt näringsliv, offentlig förvaltning och forskning.

Förutom Oskar Nordström Skans är Uppsala universitet även representerat genom Olof Åslund, adjungerad professor i nationalekonomi vid Nationalekonomiska institutionen.