Uppsala universitet samlar en ny generation hjärnforskare

12 april 2018

Med NeuroPET Sweden vill Uppsala universitet skapa en gemensam arena för Sveriges unga hjärnforskare. I sena april arrangeras den första mötesplatsen, och det nationella intresset är stort.

Torsdag 19 april samlas fler än trettio av Sverige yngre hjärnforskare vid Uppsala universitets Rudbecklaboratorium för premiären av NeuroPET Sweden, en ny nationell mötesplats med fokus på aktuell PET-forskning.
–  Sverige har många starka forskningsmiljöer inom fältet, men saknar en bra plattform för nätverk och samarbeten. Nu ser vi dessutom hur en ny generation forskare börjar etablera sig, varav flera återvänt efter arbete i utlandet, och med NeuroPET Sweden vill Uppsala universitet skapa en arena som ökar möjligheten att bygga effektiva kontaktnät, säger Stina Syvänen, forskare vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

NeuroPET Sweden samlar deltagare från sex av landets större universitet, och arrangörerna beskriver det stora intresset som något överraskande, men framför allt inspirerande.
– Vi var medvetna om det nationella behovet, men kunde inte föreställa oss den respons vi möter. Vår ambition är att det här ska bli en årligen återkommande mötesplats och ser gärna att andra universitet övertar värdskapet, säger Stina Syvänen som organiserar NeuroPET Sweden tillsammans med Kerstin Heurling och Michael Schöll, forskare vid Göteborgs universitet.

Uppsala universitet manifesterar härmed även sin långsiktiga satsning på forskning kring hjärnans sjukdomar. Här genererades de första PET-bilderna av beta-amyloid, det protein som förmodas orsaka Alzheimers sjukdom, och universitetet driver idag SciLifeLab Pilot Facility for Preclinical PET-MRI, en nationell resurs för neuroforskning som kommer att demonstreras i samband med NeuroPET Sweden.
– Vi jobbar alla för ett gemensamt mål, och flera av de viktiga framsteg som gjorts har skett just i samverkan. Nu siktar vi ännu högre genom att samla framtidens forskare här i Uppsala. Flera deltagare har redan betydelsefulla publiceringar och anslag med sig i bagaget, och vår ambition är att alla ska återvända med nya nätverk och spännande idéer, säger Stina Syvänen.


Mer information NeuroPET Sweden
Läs mer om Stina Syvänens forskning

Fakta Den medicinska avbildningstekniken positronemissionstomografi (PET) används bland annat för att på ett mycket patientvänligt sätt ställa diagnoser inom sjukvården.