Möte i Genève om människor och maskiner: Att förstå människans hjärna

16 april 2018

Den 3 maj bjuder Uppsala universitet, i samarbete med Svenska handelskammaren i Schweiz, och EU-projektet ”Human Brain Project”, in till ett möte i Genève. Vid mötet – ”Understanding the Human Brain: Thinking and Re-Thinking Man and Machine” – ska forskare, företagsrepresentanter och andra intressenter tillsammans diskutera den senaste utvecklingen inom neurovetenskap, artificiell intelligens, hjärnmedicin och robotik.

Vi befinner oss bara i början av utvecklingen kring integration av digital teknik och artificiell intelligens och dess koppling till forskning inom neurovetenskap, hjärnforskning, robotik och matematiska beräkningar. Det är en framtidsutveckling som påverkar allt fler sektorer som hälsa, utbildning, ekonomi och säkerhet och som påverkar på vår vardag i allt större utsträckning.

Inom det stora EU-projektet ”Human Brain Project” strävar man efter att påskynda kunskapsutvecklingen. Man vill bygga upp en forskningsinfrastruktur genom strategiska satsningar på forskningsprogram i grundläggande neurovetenskap, avancerad simulering och mångskalig datormodellering.

Vid Uppsala universitet pågår bland annat forskning som handlar om de matematiska modeller och avancerade algoritmer som styr inlärning och beslut i till exempel självkörande bilar, självlärande robotar och smarta byggnader.

Till mötet i Genève har man bjudit forskare och branschledare för att diskutera hur kunskap om hjärnan kan hjälpa oss att bygga framtidens robotar och datorer, hur man bättre förstår och behandlar hjärnans sjukdomar och hur man integrerar neurovetenskapliga forskningsdata i datormodeller och simuleringar.

Flera forskare från Uppsala universitet deltar i Genève:

  • Kristina Edström, professor i oorganisk kemi vid institutionen för kemi - Ångström, strukturkemi
  • Peter Lindblad, professor vid institutionen för kemi - Ångström, molekylär biomimetik; mikrobiell kemi
  • Thomas Schön, professor i reglerteknik vid Institutionen för informationsteknologi, systemteknik
  • Ginevra Castellano, universitetslektor vid institutionen för informationsteknologi, visuell information och interaktion
  • Lina Emilsson, forskare vid institutionen för organismbiologi, evolution och utvecklingsbiologi

Ytterligare deltagare från Uppsala universitet är representanter från UU Innovation, Uppsala universitets holdingbolag och Development Office. Deltar gör dessutom medlemmar I Uppsala University Switzerland Alumni Chapter, som också är en av initiativtagarna till mötet.

Läs mer:

Mötet i Genève: ”Understanding the Human Brain: Thinking and Re-Thinking Man and Machine”

The Human Brain Project

Artikel: Algoritmerna bakom framtidens tänkande maskiner

Uppsala University Switzerland Alumni Chapter