Invigning av nytt samarbete mellan Sverige och Sydafrika

17 maj 2018

Den 15 maj invigdes SASUF, South Africa Sweden University Forum, i Pretoria av Sveriges ambassadör i Pretoria, Uppsala universitets rektor och av prorektor vid universitetet i Pretoria. Det är början på ett internationellt samarbete som involverar 30 universitet i Sverige och Sydafrika inom temat hållbar utveckling. Bara under denna vecka deltog omkring tusen forskare i seminarier runt om i Sydafrika.

SASUF är ett stort internationellt samarbetsprojekt, bland det största i sitt slag, och involverar 23 universitet från Sydafrika och sju från Sverige – och ett stort antal forskningsfinansiärer, företag och ministerier. Denna vecka hålls första forsknings- och innovationsvecka i Pretoria och projektet öppnandes officiellt vid en sammankomst på Swedish Residence av Sveriges ambassadör i Sydafrika  Cecilia Julin, Uppsala universitets rektor Eva Åkesson samt prorektor vid universitetet i Pretoria; Stephanie Burton.

Omkring 300 deltagare hade bjudits in till eventet, från olika delar av Sydafrika, mestadels forskare för att delta i forsknings- och innovationsveckan. Sammantaget deltar fler än tusen personer i något eller några av veckans seminarier och möten, varav de flesta på något av Pretorias universitetscampus.
 
Både Uppsalas rektor och Pretorias prorektor lyfte vikten av möten, där man tillsammans kan diskutera forsknings- och innovationssamarbete och syftet är att finna 40 projekt inom hållbar utveckling; ramen är FN:s 17 hållbara utvecklingsmål 2030. Projektet har definierat sex olika områden där man vill utveckla framtida strategier: klimatförändringar, läroplaner för högre utbildning, social samhällsutveckling, framtidens hälsosystem, urbanisering och digital teknologi.

Under veckan ingick även möten med ABB och andra företag, med Young Academy of Sweden och deras motsvarighet i Sydafrika. Deltog i seminarier och debatter gjorde även ett antal forskningsfinansiärer. Två alumnevent arrangerades under veckan, ett i Pretoria och ett i Kapstaden.

Uppsala universitet, som är koordinator för projektet, deltar med en stor grupp med bland annat 16 forskare inom olika discipliner.

Projektet finansieras av STINT (Stiftelsen för internationalisering av utbildning och forskning, Sydafrikanska vetenskapsrådet (NRF) samt Sydafrikanska utbildningsministeriet (DHET)

Läs mer:
SASUF, South Africa Sweden University Forum