Johanna Hansson ny ordförande i Svensk biblioteksförening

2018-05-17

Johanna Hansson

Johanna Hansson, projektledare och chef för Almedalsbiblioteket valdes till ordförande i Svensk biblioteksförening igår i samband med föreningens årsmöte.

–    Biblioteksföreningens uppdrag är att verka för starka, dynamiska och effektiva bibliotek. Mitt fokus kommer att vara att stärka bibliotekens position som viktiga samhällsaktörer i relation till våra olika huvudmän och till samhället i stort. Bibliotek är redskap för lärande och demokrati!

 Som ordförande vill jag fortsätta att utveckla föreningens unika position som en helt oberoende pådrivare för starka bibliotek. Jag vill också stimulera ett ännu spetsigare och välvilligt kritiskt internt samtal om bibliotek, säger Johanna Hansson.

Almedalsbiblioteket är Sveriges enda integrerade folk- och universitetsbibliotek och en del av Uppsala universitetsbibliotek. Johanna Hansson har tidigare varit stadsbibliotekarie i Uppsala och satt i Svensk biblioteksförenings styrelse åren 2001–2007, varav det sista året som förste vice ordförande.

Mandatperioden är på två år och det finns möjlighet att bli omvald två gånger. Johanna Hansson tillträder direkt men  fortsätter även sitt arbete som projektledare och chef för Almedalsbiblioteket.

 

Kontakt:

Johanna Hansson, johanna.hansson@ub.uu.se Tel. 070-167 99 58