13 miljoner till hjärnforskning vid Uppsala universitet

19 juni 2018

Hjärnfonden har beslutat att dela ut mer än 74 miljoner kronor till svensk neuroforskning år 2018 varav 13 miljoner kronor gick till Uppsala universitet. Av 284 ansökningar om forskningsbidrag kunde 110 beviljas och 20 av dem vid Uppsala universitet.

Hjärnfondens årliga utdelning av medel till svensk hjärnforskning slår rekord. Det blir en utdelning på 74.2 miljoner kronor vilket kan jämföras med fjolårets 42 miljoner kronor. Pengarna går till forskningsprojekt inom bland annat barn- och ungdomshjärnan, beroendesjukdomar, depression, ALS, Parkinsons sjukdom, stroke och Alzheimers sjukdom. Forskningsbidragen som delas ut i början av juli är ett- eller tvååriga och uppgår till 500 000 kronor per år.

Här är de forskare och projekt vid Uppsala universitet som har fått anslag:

Per Andrén, farmaceutisk biovetenskap: Neurokemiska förändringar vid Parkinsons och L-DOPA-inducerade dyskinesier

Joakim Bergström, molekylär geriatrik: Nya strategier för att förhindra uppkomst av synapsskada vid Parkinsons sjukdom

Martina Blunder, institutionen för neurovetenskap: Endocannabinoidsystemets påverkan på belöningssystemet och beroende

Jonathan Cedernaes, funktionell farmakologi: Cirkulerande dygnsrytm- och sömnrelaterade faktorers inverkan på hjärnans hälsa

Niklas Dahl, klinisk genetik: Stamceller för att identifiera nya mekanismer och terapistrategier vid epilepsi

Anna Erlandsson, molekylär geriatrik: Astrocyters roll för spridning av amyloid-beta patologi

Lars Feuk, medicinsk genetik och genomik: Cirkulära RNA och transkriptionell reglering vid schizofreni

Robert Fredriksson, molekylär neurofarmakologi: Glutamintransportörers betydelse i den sjuka och friska hjärnan

Andreas Frick, psykologi: Kan adenosin A1-receptorer vara ett nytt mål för ångestlindring?

Tomas Furmark, psykologi: Långtidseffekter av KBT på hjärnaktivitet och cellmarkörer vid social ångest

Finn Hallböök, medicinsk utvecklingsbiologi: Human stem cell-derived neural retina and study of retinoblastoma carcinogenesis

Martin Ingelsson, molekylär geriatrik: CRISPR mot beta-amyloid patologi på cell- och mus-modeller av Alzheimers sjukdom

Klas Kullander, genetisk utvecklingsbiologi: Alzheimer och hjärnans minneskretsar – optogenetisk populationsbaserad analys

Malin Lagerström, genetisk utvecklingsbiologi: Studier av det neuronala nätverk som reglerar smärta och klåda

Lars Lannfelt, molekylär geriatrik: Studier av hur Uppsalamutationen i APP-genen orsakar Alzheimers sjukdom

Dan Larhammar, Farmakologi: Minnets molekyler: evolution och funktion för proteiner i långtidsminne

Åsa Mackenzie, organismbiologi: Nervkretsanalys av Parkinson-symptom som modell för neuropsykiatrisk sjukdom

Anna Punga, Klinisk neurofysiologi: Nytt mikroteknologiskt cellmodellsystem för att studera neurologiska sjukdomar

Dag Sehlin, molekylär geriatrik: Ökat hjärnupptag av antikroppar för behandling av neurodegenerativa sjukdomar

Stina Syvänen, molekylär geriatrik: PET-avbildning med antikroppsbaserade ligander vid neruodegenerativa sjukdomar

---

Fakta:

Av de 110 beviljade forskningsanslagen går 48 till Karolinska Institutet, 20 till Uppsala universitet, 15 till Göteborgs universitet, 6 till Linköpings universitet, 13 till Lunds universitet, 4 till Umeå universitet, 2 till KTH i Stockholm, 1 till Örebro universitet och 1 till Stockholms universitet.

Läs mer:

Rekordutdelning till svensk hjärnforskning (extern länk)