Lantmäteriutbildning startar vid Uppsala universitet

25 juni 2018

Hösten 2019 startar Uppsala universitet lantmäteriutbildning med juridisk inriktning.

Under flera år har det i Sverige varit svårt att korta handläggningstider inom samhällsbyggnad på grund av för få personer med lantmätarkompetens. Uppsala universitet fick därför 2018 medel för utbildning inom samhällsbyggnadsområdet och startar hösten 2019 ett lantmäteriprogram med juridisk inriktning.

Juridisk och samhällsvetenskaplig inriktning

Utredningar som gjorts visar att tonvikten inom lantmäteri har förskjutits från teknik till juridik och samhällsplanering dels genom utvecklingen av tekniska hjälpmedel dels i och med att samhället har blivit mer komplicerat och fler funktioner och intressen ska tillgodoses på mindre ytor. Lantmätare har därför idag mer fokus på rättsligt hållbara lösningar snarare än tekniska lösningar. Det nya lantmäteriprogrammet vid Uppsala universitet har därför en juridisk inriktning och kompletterar befintliga lantmäteriutbildningar med mer teknisk inriktning.

Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning (180 hp) är ett kandidatprogram på grundnivå och startar hösten 2019 med första ansökan våren 2019.