Etikpris till Anna Sarkadi

25 oktober 2018

Anna Sarkadi, professor och specialistläkare vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, tilldelas Läkaresällskapets etikpris, Hippokratespriset.

Priset ges till läkare som har en etisk medvetenhet, är kliniskt verksamma och aktiva i undervisning samt är en förebild för kollegor, medarbetare och studenter.
Av prismotiveringen framgår att Anna Sarkadis ”läkargärning är ett föredöme i hur professionsetik uttrycks från det enskilda patientmötet till övergripande samhällsåtgärder”.

---

Lyssna på Forskarpodden med Anna Sarkadi