Bidrag till forskning inom medicin och hälsa

26 oktober 2018

Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag inom medicin och hälsa. Totalt beviljas över 1,2 miljarder kronor för åren 2018-2023. Av de 1 229 ansökningar som kommit in har 285 beviljats. Uppsala universitet får nära 159 miljoner kronor till 40 projekt.

Bidrag från Vetenskapsrådet har beslutats inom följande utlysningar:

 • Projektbidrag
 • Projektbidrag farmaci
 • Projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och/eller förfining av djurförsök enligt 3R
 • Etableringsbidrag
 • Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

Uppsala universitet får 24 projektbidrag på totalt 95 miljoner kronor. Här är några av de projekt som får störst bidrag:

 • Mia Phillipson: Upptäckt av nya funktioner för immunceller: att bygga funktionella blodkärl vid vävnadsskada, 9 000 000 kr
 • Joanne Woodford: Beteendeaktiveringsbaserad självhjälp för depression hos personer med demens som lever ute i samhället: Utveckling, genomförbarhet och utvärdering, 7 200 000 kr
 • Åke Lundkvist: Mot pandemisk beredskap: Studier av reassortment hos influensa A-virus, 5 600 000 kr
 • Sebastian Barg: Mekanismer för hormonfrisättning och rubbningar vid typ-2 diabetes, 4 800 000 kr
 • Klas Kullander: Funktionella neuronala kretsar i hälsa och sjukdom, 4 800 000 kr
 • Ulf Landegren: Påvisande av enstaka patologiska celler, 4 800 000 kr
 • Anders Larsson: Mikrodynamiska acinära förändringar i in vivo modeller av lungsjukdomar, studerade med synkrotron stråle datortomografi, positron emissions tomografi och magnetkamera, 4 800 000 kr
 • Sören Lehmann: DNMT3A mutationer vid akut myeloisk leukemi - studier av mekanimser för leukemogenes och utveckling av målinriktad behandling, 4 800 000 kr
 • Aristidis Moustakas: TGFβ:s tumörstimulerande effekter: cellpolaritet och cancermetastas, 4 800 000 kr
 • Lars Rönnblom: Identifiering av sjukdomsmekanismer och stratifiering av patienter med inflammatoriska systemsjukdomar för utveckling av nya terapier, 4 800 000 kr
 • Fredrik Swartling: Nya modeller för studier av utveckling, återfall och behandling av elakartade barnhjärntumörer, 4 800 000 kr
 • Louise von Essen: Testning och utvärdering av ett internetbaserat självhjälpsprogram utifrån kognitiv beteendeterapi med behandlarstöd för föräldrar vars barn behandlats mot cancer, 4 800 000 kr

 

Se alla bidrag från Vetenskapsrådet inom medicin och hälsa 2018-2023.

 

Vetenskapsrådet har också fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för ”Proof of Concept” inom livsvetenskaper. Totalt beviljades 14 miljoner kronor för 2018.

Syftet med Proof of Concept är att överbrygga gapet mellan grundforskning och kommersialisering av forskningsresultat inom området livsvetenskaper. Bidraget ger möjlighet att vidareutveckla forskningsresultat genom att fördjupa den vetenskapliga eller tekniska verifieringen av dem och genomföra aktiviteter som förbereder för innovation eller kommersialisering.

Av totalt 36 ansökningar har 15 beviljats. Av dessa är två knutna till Uppsala universitet.

 • Ulf Landegren: sRCA – Ultrakänslig detektion av sällsynta mutationer för vätskebaserad biopsi, 950 000 kr
 • Suparna Sanyal: Storskalig, tids- och kostnadseffektiv produktion och kommersialisering av mänskliga ribosom, 950 000 kr

Se alla bidrag från Vetenskapsrådet inom Proof of Concept inom livsvetenskaper.