"Åttiosex röster – ett dygn på Kvinnofridslinjen"

20 november 2018

Söndag 25 november är FN:s dag för avskaffande av våld mot kvinnor. Det uppmärksammar Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet med ett program vid Humanistiska teatern.

Sedan några år tillbaka lyses byggnader över hela världen upp i orange på FN:s dag för avskaffande av våld mot kvinnor. I år sker det även i Uppsala i samband med ett program på Humanistiska teatern 25 november kl. 15.00–17.00.

Skådespelarna Åsa Forsblad Morrisse och Lolo Elwin från Uppsala stadsteater läser ur boken "Åttiosex röster – ett dygn på Kvinnofridslinjen". Den kom ut förra året i samband med att den nationella stödtelefonen "Kvinnofridslinjen" hade funnits i tio år och bygger på anonyma citat från kvinnor som ringt linjen.

Vid programmet medverkar Uppsala universitets rektor Eva Åkesson och NCK:s chef Gun Heimer samt en grupp från ungdomskammarkören Expecto.

Fri entré, ingen föranmälan.

Läs mer