Två forskare inom medicin får medel för fyra års heltidsstudier

22 november 2018

Helen Wang och Jonathan Cedernaes får båda forskningsmedel från Svenska sällskapet för medicinsk forskning (SSMF).

Två forskare vid Uppsala universitet är bland de åtta forskare som får det stora anslaget från SSMF som räcker till fyra års heltidsstudier.

Helen Wang, institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi:

– Mitt långsiktiga mål är att kunna hitta nya strategier för att bekämpa bakterieinfektioner och spridning av antibiotikaresistens. Vi har nyligen upptäckt en ny strategi hos pestbakterier som kan orsaka sjukdom som går ut på öka antalet så kallade virulens-plasmider som bär på de nödvändiga egenskaper för infektion. Nu undersöker vi hur denna nyupptäckta gen-dos-reglering går till på en cellulär nivå.

 Jonathan Cedernaes vid institutionen för medicinska vetenskaper:

– Många arbetar i dag skift och/eller sover antingen för lite eller på oregelbundna tider. Jag kommer att utforska hur olika livsstilsfaktorer och tillstånd med störd ämnesomsättning påverkar dygnsrytmer och vävnadsspecifika molekylära mekanismer hos människor. Min förhoppning är att hitta molekylära mål mot negativa effekter av störd dygnsrytm.