Digital humaniora: Symposium med N. Katherine Hayles

Pressmeddelande
2018-05-07

Den 17 maj hålls ett heldagssymposium om digital humaniora med anledning av att N. Katherine Hayles tillträder som gästprofessor vid Uppsala universitet. Hayles är känd som cyberteoretiker och för sin innovativa forskning om möten mellan människa och informationsteknik. Hon har också forskat om hur datoriseringen av kulturen skapar nya estetiska uttrycksformer och omdefinierar existerande kulturformer.

N. Katherine Hayles kommer att verka som gästprofessor 2018-2020 vid engelska institutionen. Med examen i både kemi och litteraturvetenskap utforskar hon skärningspunkter mellan ämnesdiscipliner och hennes forskning integrerar naturvetenskap, teknik och humaniora. Hennes bok "How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics" blev populär både bland humanister och naturforskare.

Digital teknik har haft en stor inverkan på skapandet, tolkningen och spridningen av berättande, och har förändrat hur humanister ser på läsning och skrivning. Symposiet "Digital Humanities: Past Accomplishment, Future Directions" fokuserar på nya former av berättelser som bland annat framträder i Twitter och Facebook samt utskriftsformer som påverkas av digital teknik.

Symposiet inleds med föreläsningen "The Future of Writing in the Digital Age" av N. Katherine Hayles.

Efter den inledande föreläsningen följer föreläsningar av bland andra Colleen Boggs, professor i engelska vid Dartmouth College, USA, David Ciccoricco, University of Otago, New Zealand, Scott Rettberg, professor i digital kultur vid Universitetet i Bergen, Norge samt flera forskare från Uppsala universitet. Fotokonst av den australiensiske konstnären Nick Sergeant, som även den knyter an till Hayles forskning, kommer att visas.

Se hela programmet här.

Tid: 17 maj, kl. 09.15–16.30
Plats: Humanistiska teatern, Thunbergsvägen 3, Uppsala

Journalister hälsas välkomna till symposiet.

För mer information kontakta Danuta Fjellestad, professor vid engelska institutionen, tel: 018-471 1250, e-post: danuta.fjellestad@engelska.uu.se

Relaterade dokument:
Digital humaniora: Symposium med N. Katherine Hayles