​Sofia Wadensjö Karén blir Årets alumn 2018

Pressmeddelande
6 oktober 2018

Utmärkelsen Årets alumn tilldelas i år Utbildningsradions vd Sofia Wadensjö Karén. Efter en kandidatexamen vid Uppsala universitet, utbildade hon sig till journalist och har sedan länge en stark position som publicist inom journalistiken. Efter att under sju år varit vd och chefredaktör för tidningen Vi, blev hon nyligen vd för UR, Utbildningsradion.

Varje år delar Uppsala universitet ut utmärkelsen Årets alumn till en tidigare student som gjort ”framstående insatser inom sin karriär eller utfört något annat värt att uppmärksamma”.

I år går utmärkelsen till Sofia Wadensjö Karén, vd för Utbildningsradion, UR.

Ur motiveringen: ”Sofia Wadensjö Karén engagerar sig för journalistiska principer och i mediabranschens förändring, men också för kultur och bildning. Hon är både en klok röst i offentligheten och en stark förändringsledare. Som person och i sin yrkesverksamhet kännetecknas Sofia Wadensjö Karén av stark integritet. Hon är därmed en god förebild för Uppsala universitets studenter.”

– Med tanke på hur många det är som påbörjar sin bana vid Uppsala universitet känns det förstås verkligen ärofyllt och hedrande att bli uppmärksammad på det här sättet, säger Sofia Wadensjö Karén.

Sofia Wadensjö Karén läste litteraturvetenskap vid Uppsala universitet och tog sin kandidatexamen 1995, innan hon fortsatte med journalistutbildning vid Stockholms universitet. Hon har därefter arbetat som journalist på Laholms Tidning, tidningen Södermalm och på Aftonbladet. Som publisher för tidningen Vi 2011-2018 vände hon tidningens nedåtgående trend till framgång. År 2017 mottog hon Sveriges tidskrifters stora pris med motiveringen ”… Årets pristagare inspirerar genom att med hög trovärdighet kämpa både för den fria oberoende journalistiken och för att skapa nya affärer för tidskriftsbranschen…”.

Våren 2018 blev Sofia Wadensjö Karén vd för Utbildningsradion. Hon har under en rad år varit styrelseordförande för intresseorganisationen Utgivarna och är numera UR:s representant i styrelsen.

Under studieåren i Uppsala var Sofia Wadensjö Karén engagerad i studentlivet, inte minst vid Värmlands nation där hon bland annat var redaktör för nationstidningen Wermlandus. Under många år var hon ledamot i nationens skriftseriekommitté och hon var även en av huvudredaktörerna för 350-årshistoriken om Värmlands nation.

– Tiden vid Uppsala universitet har präglat mig på många plan. Förståelsen för vetenskapliga teorier och angreppssätt, mötet med den akademiska idévärlden och de nationsanknutna traditioner som Uppsala är så känt för. Allt detta har lagt en självklar grund för mitt yrkesliv, men även för mig personligen. För att inte tala om att jag lärde känna de flesta av mina närmsta vänner under mina år i Uppsala. Den unika kombinationen av kunskapstörstande, intellektuell höjd och intensiv social samvaro som Uppsala bjuder på ger verkligen de allra bästa förutsättningar för livslånga och djupa vänskapsrelationer.

Den 19 mars 2019 håller Sofia Wadensjö Karén en öppen föreläsning med anledning av utmärkelsen.

Om utmärkelsen Årets alumn:

Utmärkelsen Årets alumn möjliggörs genom en gåva från professor John Fredrick Morgan-Jones – Uppsalaalumn från Kanada. I sitt testamente från 2003 skriver Johan Fredrik: I received my degree of Fil. Lic from Uppsala University in 1960 and this contribution is my expression of thanks to them for Swedish hospitality.

Nomineringar till Årets alumn kan lämnas av alla med anknytning till Uppsala universitet. Beslut om vem som ska tilldelas utmärkelsen fattas av Uppsala universitets rektor efter förslag av en beredningsgrupp med följande sammansättning: Prorektor (ordförande), en representant utsedd av och representerande vardera vetenskapsområde, kommunikationsdirektören, avdelningschefen för Development Office, en representant för Uppsala universitets alumnföreningsnätverk, en representant för studentkårerna samt en representant från Kuratorskonventet.

Kontakt Uppsala universitet:

Sarah Havrén Schütz, alumnkoordinator, sarah.schutz@uadm.uu.se

018-471 3033, 070-1679489

Bilder för nedladdning:
Sofia_Wadensj_Karen_VD_UR_tryck_A5