Ny bok: Välkommen till samtal med författaren Torgny Nevéus på Carolina Rediviva

13 april 2015

Historikern Torgny Nevéus har skrivit en ny bok om uppsalaprofilen, bibliotekarien och historikern Claes Annerstedt (1839–1927). Välkommen till samtal om boken på Carolina Rediviva den 6 maj.

Claes Annerstedt var bibliotekarie och chef för Carolina Rediviva. Han skrev som historiker den stora universitetshistorik som påbörjades till 1877 års jubileum. Han var en framträdande lokalpolitiker och blev En av De Aderton. Han var också en av Uppsala universitets mer betydande donatorer.

Den 6 maj bjuder Torgny Nevéus in till samtal om den ovanliga akademikern Claes Annerstedt och berättar om sin sin nya bok "Claes Annerstedt - Historia om en glömd historiker" där han belyser han den annerstedtska släktens traditioner och verksamheter. Claes Annerstedts roller undersöks och dokumenteras på ett sätt som även speglar den tidens lärdomsstad och de stämningar som rådde.

Torgny Nevéus är docent i historia vid Uppsala universitet. Hans författarskap har framförallt ägnats svensk politisk historia och kulturens förändringar under perioden 1840-1920. Han har också behandlat Uppsala universitets historia och bland annat uppmärksammat de akademiska ceremonierna. Han var Uppsala universitets akademiintendent och ansvarade för universitetets akademiska högtider och traditioner under 15 år.
Varmt välkommen!

Datum: onsdagen den 6 maj
Tid: 19.00
Plats: Tidskriftsläsesalen, plan 6, Carolina Rediviva

Fri entré

Anmälan senast 3 maj