Universitetet

Dataskydd & dataskyddsombud

Dataskyddspolicy

Mycket av interaktionen mellan Uppsala universitet och den enskilde medborgaren innebär i viss mån personuppgiftsbehandling. Personuppgifter är till exempel namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer. Att behandla dessa kan till exempel vara att spara dem eller skriva upp dem i ett ärende eller en ansökan.

Läs vår dataskyddspolicy för mer information om hur Uppsala universitet behandlar personuppgifter och vilka dina rättigheter är i samband med detta.

Dataskyddsombud vid Uppsala universitet

Uppsala universitet har tillsatt ett dataskyddsombud (dataskyddsombud@uu.se) för att säkerställa en professionell hantering av dataskyddsförordningens krav.

Kontakta dataskyddsombudet

Rätt till tillgång av personuppgifter

Du har rätt att veta om vi behandlar personuppgifter som rör dig. För att få veta om Uppsala universitet behandlar dina personuppgifter, och i så fall vilken grund vi har för det, kan du begära ett registerutdrag.

Begär ett registerutdrag