Universitetet

Uppsala universitet i siffror

Siffror för 2016:

Uppsala universitet

 • Sveriges första universitet - grundat 1477
 • Rankning: bland de 100 bästa universiteten i världen i de tre största internationella rankningarna
 • Tre vetenskapsområden: humaniora och samhällsvetenskap, medicin och farmaci samt teknik och naturvetenskap
 • Nio fakulteter
 • Omsättning: 6 643 mnkr
 • Anställda: 6 857 (medelantal) – motsvarande 5 944 årsarbetskrafter
 • Administrativ personal: 2 347
 • Lokaler: 392 000 kvadratmeter

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

 • Utbildningsprogram för nybörjare: cirka 70
 • Utbildningsprogram på avancerad nivå (magister/master): cirka 70
 • Fristående kurser: cirka 2 000
 • Antal registrerade studenter: 43 591 – motsvarande 23 734 helårsstudenter
 • Studenter på avancerad nivå: 12 622 (motsv. 5 551 helårsstudenter)
 • Studenter på grundnivå: 34 846 (motsv. 18 733 helårsstudenter)
 • 57 % kvinnor på grundnivå, 56 % kvinnor på avancerad nivå
 • Mest eftersökta programmen: psykolog, jurist, läkare
 • Antal examina: 5 833 – varav 49 % på avancerad nivå
 • Antal internationella masterprogram: cirka 50 
 • Fristående kurser på engelska: cirka 800
 • Internationellt studentutbyte: avtal med nästan 500 universitet i cirka 50 länder
 • Avgiftsbetalande studenter: 608 (motsvarande 348 helårsstudenter)
 • Omsättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå: 1 927 mnkr – 29% av total omsättning

Forskarutbildning och forskning

 • Antal doktorander: 2 289 (1 540 årsarbetskrafter – varav 47 % kvinnor)
 • Antal doktorsexamina: 389
 • Antal licentiatexamina: 77
 • Antal vetenskapliga publikationer: 5 627
 • Antal lärare: 1 838 (1 526 årsarbetskrafter – varav 40 % kvinnor)
 • Antal professorer: 716 (584 årsarbetskrafter – varav 28 % kvinnor)
 • Omsättning för forskning och forskarutbildning: 4 716 mnkr – 70 % av total omsättning
 • Forskningen är till 54 % finansierad med externa medel

Läs mer i Årsredovisningen

Beställ broschyr