Internationalisering

Internationalisering

Uppsala universitet ska stärka sin position som internationellt ledande forskningsuniversitet. Internationell samverkan är ett medel, en strategi, för att uppnå ökad kvalitet inom forskning och utbildning.

Program för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering

Uppsala universitet i världen

Kvalitet, långsiktighet och ömsesidighet i de internationella relationerna liksom utvecklingen av fördjupade, strategiska samarbeten med utvalda universitet/regioner i världen ska vara vägledande. Uppsala universitet ska ha en aktiv roll i det globala samhället, främja utveckling, kreativitet och innovation och därmed bidra till global utveckling.

Kontakt

Internationaliseringsarbetet vid Uppsala universitet leds av Internationaliseringsrådet. Rådet är rådgivande till rektor och beredande organ i frågor som rör universitetsövergripande internationella frågor. Rådet hanterar internationalisering för utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå samt forskning och även för stödverksamhet.