Internationalisering

Internationaliseringsrådet

Internationaliseringsrådet är rådgivande till rektor och beredande organ i frågor som rör universitetsövergripande internationella frågor. Rådet hanterar internationalisering för
utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå samt forskning och även för stödverksamhet.

Huvudföredragande: Kay Svensson, biträdande universitetsdirektör.

Ledamöter i Internationaliseringsrådet är för perioden 2016-01-01 till 2017-12-31

Leif Kirsebom, Rektorsråd för internationalisering samt Ordförande 
Susanne Mirbt, Professor 
Peter Lindblad, Samverkansdekan professor 
Jane Reichel, Prodekan professor 
Jonas Almqvist, Prodekan universitetslektor 
Marie Allen, Professor 
Ulf Göransson, Professor 
Erika Dabhilkar, Enhetschef 
Stefan Döring, Studentrepresentant (doktorand)
Daniel Simmons, Studentrepresentant
Adrian Wennström, Studentrepresentant (suppleant)