Internationalisering

Internationella samarbetsprojekt

Uppsala universitet ingår i ett antal universitetsövergripande internationella samarbetsprojekt.

South Africa - Sweden University Forum

South Africa - Sweden University Forum är ett samarbetsprojekt mellan universitet, myndigheter och industri i Sverige och Sydafrika finansierat av STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) samt National Research Foundation i Sydafrika. Projektet koordineras av UU och övriga svenska lärosäten som ingår är Göteborgs universitet, Karlstad universitet, Lund universitet, Högskolan Väst, Malmö högskola och Umeå universitet. Under åren 2017-2020 erbjuds forskare, studenter, företag, forskningsfinansiärer och myndigheter från Sverige och Sydafrika möjligheter till olika former av samarbeten för att stärka existerande relationer mellan de två länderna samt etablera nya former av hållbart samarbete med fokus på yngre forskare.

Den första aktiviteten i South Africa-Sweden University Forum är ett större forskningsseminarium i Pretoria, Sydafrika under våren 2018.

Kontaktperson: Gustaf Cars

MIRAI

MIRAI är ett samarbetsprojekt mellan sex svenska universitet och flera ledande japanska universitet. Projektet finansieras av STINT och syftar till att stärka akademiskt samarbete mellan Sverige och Japan. MIRAI inriktar sig särskillt mot forskare som befinner sig i början av sin förskarkarriär och som vill utveckla sin kompetens i att leda forskningsprojekt inom företrädelsevis life-science, ICT, hållbarhet och innovations processer. Både Japan och Sverige har en lång tradition av innovation och investerar i storskalig infrastruktur för att bibehålla sin ledande position inom vetenskap och forskning (t.ex. MAX IV, ESS, SciLifeLab, J-PARC). MIRAI stärker och fördjupar samarbetet mellan två ledande forskningsnationer vilket banar vägen för en ny samarbetsplatform för främst unga forskare aktiva i Sverige och Japan.

Kontaktperson vid Uppsala universitet: Ulrica Ouline

ACCESS

Academic Collaboration Chile Sweden (ACCESS) är ett samarbetsprojekt mellan Uppsala universitet, Lunds universitet, Pontificia Universidad Católica de Chile och Universidad de Chile. Syftet med projektet är

  • att främja både intra- och interdeciplinära samarbeten samt gemensamma aktiviteter inom forskning, utbildning och innovation inom temat Det hållbara samhället.
  • att förse nyexaminerade doktorander med stöd i ett tidigt skede i deras forskningskarriär.
  • att mötas och dela forskningsresultat med den akademiska världen och omvärlden.

Projktet ska bidra till ökat forskningssammarbete mellan Sverige och Chile. ACCESS nämndes som ett prioriterat projekt vid Chiles statsbesök till Sverige i maj 2016.

Kontaktperson vid Uppsala universitet: Gustaf Cars

EVENT

EVENT är ett kapacitetsbyggande samarbetsprojekt med högskolesektorn i Vietnam inom ramen för Erasmus+ programmet. Syftet med projektet är hitta utvecklingslösningar för att tackla problemet med hög arbetslöshet bland universitetsutbildade i Vietnam. Konkreta åtgärder omfattar bland annat kompetensutveckling av existerande karriärcentra samt skapande av nya karriärcentra i Vietnam, genomföra en studie av tidigare utexaminerade studenters väg in i arbetslivet samt inkorporera utbildning inom mjuka kompetenser i universitetsutbildningen.

EVENT har en budget på cirka en miljon EUR och pågår i tre år. Samarbetspartner i projektet är KTH i Stockholm, Universiteit Groningen i Nederländerna, Universidad de Valencia i Spanien, utbildningsministeriet i Vietnam, The Institute of Labour Studies and Social Affairs samt fem vietnamesiska universitet. Projektet leds av Internationella kansliet i Uppsala samt Uppsala universitets regionala kontor i Hanoi.

Kontakt vid Uppsala universitet: Oddný Ósk Sverrisdóttir

EMISHA

EMISHA är ett kapacitetsbyggande samarbetsprojekt inom ramen för Erasmus+. Projektet syftar till förbättra överföringen av kunskap och forskning från Sydafrikanska universitet till det Sydafrikanska samhället och Sydafrikanska industrin. Detta sker genom att bygga upp stödet för samarbete mellan universitet och industri, utbildning i entreprenörskap och transfer av forskningsresultat till patent.

Projektet löper över två år med en budget på drygt fem miljoner kronor. Partner i projektet är University of Edinburgh i Skottland och Universidad de Valladolid i Spanien.

Kontakt vid Uppsala universitet: Oddný Ósk Sverrisdóttir