Universitetet

Universitetsledningen

  • Uppsala universitets ledning består av rektor, prorektor och universitetsdirektören.
  • Ledningsrådet är ett stödjande och rådgivande organ för rektor. Ledningsrådet består av rektor, prorektor, vicerektorerna, universitetsdirektören och tre representanter för studenterna.
  • Rektorsråd: Rektor har kallat ett antal personer för att de som rektorsråd ska arbeta med utvalda fakultetsövergripande frågor tillsammans med universitetsledningen.
Rektor Eva Åkesson
Uppsala universitets rektorskedja

Hur tillsätts en rektor?

Enligt 2 kap 8 § högskoleförordningen anställs rektor genom beslut av regeringen efter förslag från konsistoriet. Uppsala universitets rektors mandatperiod går ut 31 december 2017. Universitetets konsistorium har beslutat att inleda en öppen rekryteringsprocess för att tillsätta en rektor och prorektor från och med 1 januari 2018.

Rekryteringsprocessen steg för steg