Universitetet

Uppsala universitets mål och strategier

Mål och strategier uttrycker färdriktningen för Uppsala universitets fortsatta utveckling.

Uppsala universitet ska:

  • vinna och förmedla kunskap till mänsklighetens gagn och för en bättre värld.
  • vara en mötesplats för kunskap, kultur och kritisk dialog. 
  • utveckla nya kunskapsområden genom gränsöverskridande samarbeten.
  • vara en integrerad utbildnings- och forskningsmiljö.
  • vara öppet gentemot det omgivande samhället.
  • bidra till att hållbara lösningar på samhällets utmaningar nås.
  • ha ett ledarskap och medarbetarskap som präglas av öppenhet, ansvar och förtroende.
  • ha ett etiskt förhållningssätt och verksamhet som präglas av lika villkor.

Mål och strategier för världsledande forskning
Forskningen utgår från såväl samhällets stora utmaningar som inomvetenskapliga frågeställningar. Det breda universitetet ger unika möjligheter till gränsöverskridanden och nya kombinationer.

Mål och strategier för förstklassig utbildning
Utbildningen vid Uppsala universitet kännetecknas av forskningsanknytning och progression mellan utbildningsnivåerna.  

Mål och strategier för att uppnå excellens och samhällsnytta
Uppsala universitets strävan att kombinera akademisk excellens med samhällsnytta grundas i integritet, kollegialitet, kvalitet och öppenhet. Utbildning och forskning utvecklas i öppen dialog och mångsidig samverkan med det omgivande samhället.

Ladda ned pdf

Beställ broschyr

Relaterat:
Universitetets organisation och styrning