Universitetsledningen

Rektorsråd

Rektor har kallat ett antal personer för att de som rektorsråd ska arbeta med utvalda fakultetsövergripande frågor tillsammans med universitetsledningen. Kvalitetsutvecklingsfrågorna hanteras av ett kvalitetsråd med en ordförande.

Rektorsråd Olle Jansson

Olle Jansson,
rektorsråd för Campus Gotland

Rektorsråd Anders Backlund

Anders Backlund,
rektorsråd för internationalisering

Rektorsråd Cecilia Wejryd

Cecilia Wejryd,
rektorsråd för lika villkor

Rektorsråd Kristina Edström

Kristina Edström,
rektorsråd för forskningsinfrastruktur

Rektorsråd Anna Rutgersson

Anna Rutgersson,
rektorsråd för hållbarhetsfrågor

Vicerektor Torsten Svensson

Vicerektor Torsten Svensson,
ordförande i Kvalitetsrådet

Rektorsråd Stefan Eriksson

Stefan Eriksson,
rektorsråd för god forskningssed