Universitetsledningen

Rektorsråd

Rektor har kallat ett antal personer för att de som rektorsråd ska arbeta med utvalda fakultetsövergripande frågor tillsammans med universitetsledningen.