Samverkan

Rekrytera en student

I Uppsala universitets jobbportal - UU CareerGate - kan du som arbetsgivare annonsera exjobb/uppsats kostnadsfritt eller annonsera lediga jobb om du vill rekrytera topptalanger bland Uppsala universitets studenter och doktorander.

Dörren står öppen…

Museum, konst, historiska kulturmiljöer, musik, trädgårdar… Uppsala universitet har unika kulturarvssamlingar och ett rikt kulturutbud. Dörren står öppen och allt finns tillgängligt för studenter, anställda, alumner, uppsalabor och besökare. Läs mer om kultur och kulturarv vid Uppsala universitet.

I Uppsala kan du höra forskare, författare, politiker, Nobelpristagare och många andra föreläsa. Många föreläsningar är öppna för allmänheten och kan ge ny kunskap, nya impulser och nya infallsvinklar för den som är nyfiken. Läs i kalendariet om vad som är på gång

Samverkan kring hälsovårdens utmaningar

Uppsala Health Summit logo

Uppsala Health Summit är ett återkommande internationellt policymöte om hälsovårdens utmaningar i världen och hur vi kan lösa dem. Initiativtagare är Uppsala universitet, SLU, Uppsala läns landsting, Uppsala kommun och Världsklass Uppsala. Syftet är att bredda vägen för att resultat från forskning och utveckling ska nå ut till vården och patienterna.

Samordning av initiativ för nyanlända och integration

Universitetet har kunskap inom en rad viktiga områden i den situation vi har med ett ökat antal nyanlända till Sverige. Här finns kunskap och olika möjligheter till kompetensutveckling. Det finns också möjligheter som riktar sig direkt till nyanlända. I flera projekt samarbetar vi nära andra aktörer i samhället.

Läs mer om initiativ för nyanlända och integration