Mentala kartor och historiemedvetande

Målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet, Vuxenutbildning

Ämneskategori: Historia, Samhällsvetenskap, Geografi

Arrangör: Historiska institutionen

Mentala kartor visar hur bilden av omvärlden och historiemedvetandet kan skilja sig åt mellan olika platser. Föreläsaren ger exempel från sin forskning med skolklasser från östersjö- och medelhavsområdena och berättar om hur mentala kartor kan användas i undervisningen.

Mentala kartor är en metod för att visualisera en grupps eller en individs bild av omvärlden. Docent Janne Holmén från Historiska institutionen, Uppsala universitet, föreläser om hur han med hjälp av enkätundersökningar i tio skolor i Östersjö- och Medelhavsområdena undersökt gymnasieelevers bild av den geografiska omvärlden och historien. Genom användning av kartografisk programvara har sedan enkätsvaren visualiserats i form av kartor. Förutom att visa hur bilden av omvärlden och historiemedvetandet kan skilja sig mellan på olika platser, så ger föreläsningen också tips om hur mentala kartor kan användas i undervisningen. Föreläsningen kan anpassas till skolklasser eller till fortbildning för lärare.

Tid: ca 60 minuter

Pris: 800kr

Plats: Föreläsaren besöker er skola.

Anmälningar och förfrågningar riktas till: janne.holmen@hist.uu.se