Nildalen för de yngre

Målgrupp: Förskola, Lågstadiet

Ämneskategori: Historia, Svenska, Religion, Bild, Samhällsvetenskap

Arrangör: Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum

Teman: Genus och jämställdhet

En vandring i de gamla egyptiernas fotspår där vi relaterar det vi ser till barnens egna erfarenheter. Barnen får möta mumier, krokodiler samt se hieroglyfer medan vi pratar om såväl livet som döden. Barnens egna normer och värderingar utmanas samtidigt som de lär sig mer om vår historia.

Mer information finns på museets hemsida