Hambergs sista expedition

Målgrupp: Lågstadiet, Förskola

Ämneskategori: Naturvetenskap, Biologi, Bild, Samhällsvetenskap, Historia, Geografi

Arrangör: Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum

Professor Axel Hamberg gjorde många spännande expeditioner för att mäta och kartlägga platser i världen. I denna museilektion blir eleverna själva huvudrollsinnehavare i en expedition för att upptäcka och kartlägga ett fiktivt aldrig tidigare landområde, en så kallad ”vit fläck på kartan”.

Hambergs sista expedition 

Professor Axel Hamberg gjorde många spännande expeditioner för att mäta och kartlägga platser i världen. I denna museilektion blir eleverna själva huvudrollsinnehavare i en expedition för att upptäcka och kartlägga ett fiktivt aldrig tidigare upptäckt landområde, en så kallad ”vit fläck på kartan”.

Tid: Cirka 1 timme
Maxantal : 30 elever
Pris: 400 kr

Mer information finns på museets webbplats