Fokus på forskning om...Barn och funktionshinder

Målgrupp: Förskola, Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet

Arrangör: Centrum för forskning om funktionshinder

Teman: Specialpedagogik och inkludering , Språkutvecklande arbetssätt

Datum och tid: 19 november 2019, kl 10.00 – 15.00

Lysna på korta forskningspresentationer, ställ frågor, knyt kontakter

Målgrupp: Alla med intresse för forskning om barn och funktionshinder (praktiker, brukare/anhöriga, forskare) från t ex skola, socialtjänst, habilitering.

Mer information: www.cff.uu.se