Samverkan

Stödfunktioner

Stödfunktioner för samverkan vid Uppsala universitet

Stödfunktionerna är ett internt stöd men fungerar också som ingång för externa organisationer.

Exempel på stödfunktioner:

Uppsala universitet deltar också i det nationella samarbetsprojektet ”Kunskapsutbyte och lärande om strategisk samverkan (KLOSS)”, som koordineras av KTH och engagerar ett tiotal svenska lärosäten. Projektet syftar till erfarenhetsutbyte och utvecklande av samverkan i olika avseenden, interna resursfördelningsmodeller, incitament- och meriteringssystem, mobilitet, modeller och arbetssätt.