Strategiska innovationsprogram

European Institute of Innovation and Technology (EIT) är en del av EU:s Horisont 2020 med fokus på entreprenörskap och innovation inom olika områden. Uppsala universitet deltar aktivt i tre av EIT:s totalt sex program:

EIT InnoEnergy (sen 2010)
EIT Health (sen 2015) och
EIT Raw Materials (sen 2015).

Samarbetet i dessa europeiska konsortier sker både nationellt samt på europeisk nivå med andra lärosäten och industri. EIT Health samarbetar även med offentlig sektor. Uppsala universitet bidrar i dessa konsortier med utbildningar, innovationsprojekt och affärsskapande verksamhet.

Ett annat strategiskt innovationsprogram där Uppsala universitet är med och även samordnar är IoT Sverige (IoT = Internet of Things).