Stöd Uppsala universitet

Onkolytiska virusfonden

Uppsala, 20 januari 2016
Vi är mycket glada att kunna berätta att Läkemedelsverket och den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala har godkänt ett påbörjande av fas I/IIa klinisk prövning med AdVince för patienter med neuroendokrin cancer. AdVince-viruset har kunnat tas fram med gåvor som inkommit till den onkolytiska virusfonden.

Vi vill tacka alla som har bidragit med stöd till fonden, och speciellt vill vi uttrycka vår djupaste tacksamhet till Vince Hamilton, till Mona Hamilton och till Victory NET Foundation för deras generösa och fortlöpande stöd som gjort det möjligt för oss att kunna nå fram till starten av den kliniska studien.

Ett extra tack går till Alexander Masters som genom sina briljanta artiklar i The Telegraph och The Guardian hjälpte till att ge projektet extra uppmärksamhet. Alexander tillsammans med Dominic Nutt och Liz Scarff initierade också insamlandet av medel med hjälp av iCancer-projektet.

Stort tack!
Magnus Essand, Kjell Öberg & Justyna Leja-Jarblad

Bakgrund

Sedan 2008 har professor Magnus Essand och Justyna Leja vid Uppsala universitet utvecklat en ny behandling mot neuroendokrina tumörer. Behandlingen består av ett onkolytiskt virus som har visat sig vara anmärkningsvärt effektivt för att förstöra neuroendokrina tumörer i möss.

Tack vare donationer från tusentals personer, inklusive en stor gåva på två miljoner schweizerfranc från den nu framlidne entreprenören Vince Hamilton, har Onkolytiska virusfonden samlat tillräckliga medel för att professor Magnus Essand och hans forskningsgrupp ska kunna påbörja arbetet med kliniska studier – världens första kliniska studier av en virusbehandling som specifikt angriper neuroendokrina tumörer. Virusbehandlingen har döpts till AdVince, som ett erkännande av Vince Hamiltons engagemang och starka stöd till denna forskning.

Även om projektet nu har tillräcklig finansiering för att täcka kliniska studier är det mycket viktigt med ytterligare donationer för att säkra den fortsatta forskningen. Ett tack för alla bidrag kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter och i samband med den kliniska studien.

Vi ber vänligen om ditt stöd.

Magnus Essand Justyna Leja Kjell Öberg
Magnus Essand,
Professor i genterapi
Justyna Leja-Jarblad,
Fil. dr.
Kjell Öberg,
Professor i endokrin onkologi

Donera med betalkort

Skriv in ditt belopp och välj valuta här nedanför för att skänka din gåva.

Donera via Plusgiro

Du kan också skicka din gåva till vårt Plusgiro, konto 1 88 88-8. (Kontohavare: Uppsala universitet)

Märk din betalning med: Projnr 462 82 2020 (Magnus Essand)

Senaste nytt

  • Virusbehandlingen har fått namnet AdVince efter Vince Hamilton, vars stora donation möjliggjort kliniska studier.
  • Viruset som ska användas i studien har producerats och testats.
  • Det kliniska protokollet och annan dokumentation har färdigställts.
  • En formell ansökan skickades in till svenska Läkemedelsverket under våren 2015.
  • I januari 2016 fick ansökan godkänt av Läkemedelsverket och de kliniska försöken kommer att påbörjas under våren 2016.
  • Den kliniska studien inleds med en dos-eskalering för att säkerställa att behandlingen är säker. Fyra olika nivåer testas. Tre till sex patienter testas vid varje nivå.

 (Uppdaterat januari 2016.)

Bakgrund

Vad är ett onkolytiskt virus?

Onkolytiska virus är naturligt förekommande eller genetiskt modifierade virus som infekterar och förökar sig inuti cancerceller för att sedan spräcka cellerna och släppa ut stora mängder nya virus. Dessa kan i sin tur infektera närliggande cancerceller. Onkolytiska virus kallas ibland för cancerätande virus.

Vad är neuroendokrin cancer?

Neuroendokrina celler är spridda över hela kroppen. De svara på signaler från nervceller (så kallade neurotransmittorer) genom att utsöndra hormoner i blodet. De binder därmed samman nervsystemet med det endokrina (hormonproducerande) systemet. Neuroendokrina tumörer uppstår från dessa neuroendokrina celler. Under de senaste 30 åren har antalet människor som fått diagnosen neuroendokrin cancer ökat femfaldigt. Cancerformen blev än mer känd hos allmänheten när Apples grundare Steve Jobs dog av neuroendokrin cancer i bukspottkörteln.

Vad är syftet med Onkolytiska virusfonden?

Alla ekonomiska bidrag kommer att användas till fortsatt forskning på virusbehandlingar av neuroendokrina tumörer. Med hjälp av din donation kommer vi att kunna genomföra kliniska studier av vår behandling.

Fungerar behandlingen på människor?

Liksom andra virusbehandlingar som utvecklas runtom i världen förväntas detta virus vara säkert och ha få biverkningar hos människor. För att ta reda på om den nya behandlingen är lika effektiv på människor som den är på möss måste det testas noggrant i kliniska studier. Dessa kommer att ledas av Professor Kjell Öberg som också är ordförande för det Europeiska Neuroendokrina Tumörsamfundet.

Hur lång tid tar de kliniska studierna?

När tillräckligt med medel kommit kommer det att ta ca 24 månader att förbereda den kliniska fas I studien, tid som behövs för att producera och testa en klinisk viruspreparation och för att få tillstånd från myndigheter och etiska kommittéer. Därefter kan själva kliniska studien genomföras på mellan 6 och 12 månader. Om dessa resultat är lovande följs det av fas II och fas III studier med fler patienter. En färdig läkemedelsprodukt ligger därför många år i framtiden.

Mer information

För mer information om professor Magnus Essands forskning, se institutionen för immunologi, genetik och patologi.

Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset är ett ”Centre of Excellence” för forskning på neuroendokrin cancer och tar emot patienter från hela världen för utredning och behandling.

Alexander Masters artikel i The Telegraph var en viktig inspiration när Onkolytiska virusfonden startades.

Kontakt

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta Magnus Essand för vetenskapliga frågor eller Thomas Fredengren för frågor om din gåva.