Stöd Uppsala universitet

Exempel på kommande sponsringsprojekt

Uppsala Health Summit

Uppsala Health Summit är en internationell, årligt återkommande mötesplats för beslutsfattare, opinionsbildare och experter för samtal om hur vi kan använda kunskap från forskning och innovationer för bättre hälsa och bättre vård. De tre tidigare mötena har handlat om stora hälsofrågor som ett hälsosamt åldrande, antiobiotikaresistens och barnfetma.

Den 10–11 oktober 2017 går det fjärde Uppsala Health Summit av stapeln. Temat för årets möte är ”Tackling infectious diseases threats”. Hur ska vi hantera nya utbrott av infektionssjukdomar genom ett så kallat One Health-perspektiv?

Läs mer om Uppsala Health Summit

Scifest

SciFest är en vetenskapsfestival med ett brett utbud av workshops, shower, tävlingar, forskarträffar och föredrag. Här kan nyfikna i alla åldrar prova på och få smakprov på forskning och dess tillämpningar inom alla vetenskapsområden. Utställare och deltagare på SciFest kommer från såväl skolor och universitet som företag, myndigheter, muséer och organisationer.

Sponsorer kan bidra med både intressanta och lärorika workshops och genom att bidra till finansieringen. På så sätt når vi gemensamma mål – att öka intresset för teknik och naturvetenskap hos unga.