Student

Examen

Sök examensbevis

En examen kan utgöra slutpunkt för dina studier. Så här söker du examensbevis.

En examen kan utgöra en slutpunkt för dina studier, och är ett bevis på att du tillägnat dig kunskaper upp till en viss nivå, samt en förmåga till analytiskt och metodiskt tänkande.

Efter examen är du rustad att söka dig ut i arbetslivet utanför universitet. Beroende på examen kan du också söka till studier på avancerad nivå, eller till forskarstudier.

Så söker du examensbevis

Utbildningsnivåer och examina

Alla kurser och program delas in i de tre nivåerna grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå och de examina du kan ta ut följer samma nivåindelning.
 
Grundnivå
: Högskoleexamen, kandidatexamen och yrkesexamen.
Avancerad nivå: Magisterexamen, masterexamen och yrkesexamen.
Forskarnivå: Licentiatexamen och doktorsexamen.

Kraven för examen

Huvud- och biområden

En generell examen ska alltid omfatta ett huvudområde och ett biområde.

Kontakt

Examensenheten 

För närmare information om bland annat examensfordringar, lokala tillämpningsföreskrifter och övergångsbestämmelser:
018-471 19 14 
examen@uadm.uu.se 

För ärenden och frågor avseende tillgodoräknanden av utlandsstudier:          tillgodo@uadm.uu.se

Vill du diskutera innehållet i din framtida examen och vägen dit, kontakta:                        Enheten för studie- och karriärvägledning
018-471 47 20
studentservice@uu.se

Boka tid för att visa upp din utländska kandidatexamen

Adress: Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, Uppsala