Student

Utskrifter och kopiering

Vid Uppsala universitet finns gemensamma utskrifts- och kopieringssystem för studenter och anställda med vilka du kan skriva ut, kopiera och skanna in dokument. Läser du i Uppsala är det utskrifts- och kopieringssystemet eduPrint som används. Läser du på Campus Gotland finns ett utskriftssystem i samarbete med Koneo AB.

Gå till Campus Gotlands webbplats och läs om utskriftssystemet i Visby. Läs nedan om utskriftssystemet i Uppsala.

eduPrint

Utskriftssystemet eduPrint kan användas både av dig som har ett aktivt studentkonto på Uppsala universitet och av dig som inte har det. Studenter betalar dock ett lägre pris för sina utskrifter än den som inte är student. Det smidigaste sättet att betala för dina utskrifter är att koppla ett PayEx-konto till utskriftskontot. Om du inte redan har ett PayEx-konto finns instruktioner här nedanför för hur du skaffar ett. Om du av någon anledning inte kan skaffa ett PayEx-konto kan du köpa utskriftskuponger i många av universitetets receptioner för att fylla på ditt utskriftskonto.

Utskriftskupongerna finns att köpa i receptionerna respektive servicecenter på BMC, Blåsenhus, Carolina Rediviva, Ekonomikum, Engelska parken, Segerstedthuset och Ångström. Kupongerna finns i valörerna 20 kr, 50 kr, 100 kr och 200 kr, men det är inte alla receptioner som har alla valörer.

Med ditt campuskort loggar du smidigt in på skrivarna efter en enkel registreringsprocedur vid den första skrivare du går till. Du kan använda alla student- och biblioteksdatorer på campus för att göra utskrifter, och även din egen dator, mobiltelefon eller surfplatta.

Observera att du måste vara ansluten till universitetets fasta nätverk eller till eduroam för att kunna använda eduPrint och eduPrint-portalen. Du når dem inte hemifrån eller på UpUnet-S.

Hur fungerar eduPrint?

Utskriftssystemet tillämpar så kallad ”FollowPrint”, det vill säga utskrifterna sänds till en central utskriftskö. Det innebär att istället för att skriva ut direkt till en vald skrivare, lagrar eduPrint utskriften tills du själv väljer vilken skrivare som ska användas. När du gör din utskrift dras beloppet automatiskt från ditt PayEx-konto om du har ett sådant kopplat.

Kom igång

För att komma igång behöver du logga in i eduPrint-portalen och registrera antingen ett PayEx-konto eller en utskriftskupong.

Skapa PayEx-konto

Logga in i eduPrint-portalen

När det är gjort kan du välja mellan två olika eduPrint-skrivare för att skriva ut. Den första består av en utskriftsklient och en skrivardrivrutin, den andra är en variant av AirPrint-skrivare som även fungerar med mobiltelefoner och surfplattor. Skrivaren med klient har fler valmöjligheter när du skriver ut, medan AirPrint-skrivaren bara har de grundläggande funktionerna, som färgval och pappersstorlek. På grund av problem med hanteringen av svartvita utskrifter från dator rekommenderas tills vidare att AirPrint-skrivaren bara används med mobiltelefoner och surfplattor.

Se guider för klient-skrivaren och för AirPrint-skrivaren.

När du skickat utskriften från datorn går du till valfri eduPrint-skrivare. Väck skrivaren genom att peka på skärmen. Sedan loggar du in med campuskort eller med användar-id och lösenord A. Första gången du lägger kortet på kortläsaren ombeds du att logga in med användar-id och lösenord för att koppla kortet. Sedan är kortet registrerat och du loggar in genom att lägga det på kortläsaren. Utskrifter som inte hämtas ut försvinner efter tre dygn och debiteras inte.

Prislista

Priser för studenter i kronor inklusive moms per utskriven sida för att kopiera och skriva ut.

A4 s/v A4 färg A3 s/v A3 färg
enkelsidigt 0,40 0,80 0,70 1,60
dubbelsidigt 0,30 0,70 0,60 1,40

Skanning är tills vidare kostnadsfri.