Student

Råd och tips

Vill du veta mer om universitetets olika insatser för lika villkor? Här kommer vi att samla tips och sådant som är på gång inom området.

Känner du till Queerseminariet vid Uppsala universitet?

Queerseminariet vid Uppsala universitet är ett tvärvetenskapligt seminarium som arrangeras av forskare och doktorander. Seminariet är en mötesplats för alla som är intresserade queer-begreppet; i praktik, teori och/eller aktivism. Ingen anmälan behövs, det är bara att komma. Du behöver inte ha någon anknytning till universitetet. Vill du veta mer om seminariet och terminens program besök dess Facebookgrupp.

Forskning om rasism vid Uppsala universitet

Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR)

Arbete för breddad rekrytering till högre studier

Mångfaldsbyrån ESMeralda är en verksamhet i Uppsala studentkårs regi som arbetar med breddad rekrytering till högre studier.  Verksamheten finansieras av Uppsala universitet och Uppsala kommun.

Matnyttigt hos Diskrimineringsombudsmannen (DO)

DO:s utbildning om studenters rätt i högskolan
Rapporter, studier och forskningssammanställningar från DO