Student

Bevakning av stipendium

Observera att nedanstående information om bevakning endast gäller för stipendier som handläggs av Stipendiekansliet vid Uppsala universitet.

Hur gör jag för att bevaka mitt stipendium?

Om du har blivit tilldelad ett stipendium som sträcker sig över flera terminer måste du bevaka det varje termin för att inte bli av med stipendiet. Observera att du inte ska bevaka den termin du blir tilldelad stipendiet eftersom utbetalningen för den terminen sker automatiskt. När du bevakar fyller du i en bevakningsblankett där du intygar att du är heltidsstuderande vid Uppsala universitet. Ett fåtal stipendier kan innehas även för andra lärosäten. På blankettens nedre del ska kursadministratör eller motsvarande på din institution intyga att du bedriver studier i normal takt. Bevakningsblanketten lämnar eller postar du sedan till Stipendiekansliet.

När Stipendiekansliet får din bevakningsblankett kommer vi att granska att du uppfyller kraven för bevakning, se nedan. Om din bevakning blir godkänd kommer terminens belopp att betalas ut till dig inom några veckor. Om den inte blir godkänd kommer Stipendiekansliet att kontakta dig för eventuella kompletteringar. Om bevakningen fortfarande inte kan godkännas kommer ditt innehav av stipendiet att avslutas från och med den terminen.

När ska jag bevaka?

  • Vårterminen: mellan 1 april och 10 juni
  • Höstterminen: mellan 1 november och 5 januari

Om du inte skickar in din bevakning i tid kommer ditt innehav av stipendiet att avslutas.

Vad krävs för att min bevakning ska bli godkänd?

När du bevakar ditt stipendium måste dina studieresultat och registreringar uppfylla kraven för heltidsstudier. Dessutom måste du uppfylla eventuella specifika krav för just ditt stipendium.

Specifika krav för ditt stipendium
Kraven för varje stipendium kan du läsa på Hitta stipendier. Kraven för ett stipendium kan exempelvis vara att du är medlem i en viss nation, att du studerar vid en särskild fakultet eller studerar ett visst ämne. Sådana krav måste uppfyllas varje termin du innehar stipendiet.

Krav om heltidsstudier
För att din bevakning ska godkännas måste du uppfylla kraven om heltidsstudier. Om inget annat framgår måste du studera heltid vid Uppsala universitet varje termin du innehar stipendiet. För att du ska uppfylla kraven om heltidsstudier måste du:

  • Studera heltid (30 hp) den termin du bevakar
  • Ha tagit minst 22,5 hp föregående termin (betygsdatum måste vara inom föregående termin)

Hur kan jag bevaka mitt stipendium om jag läser utomlands?

Den högskola du läser vid utomlands kan intyga att du är heltidsstuderande och skriva under institutionsdelen av blanketten eller göra ett intyg med motsvarande innehåll. Bevakningsblanketten finns även på engelska. Skicka ifylld och underskriven blankett till Stipendiekansliet per post.

Vart ska bevakningsblanketten skickas?

Posta din bevakningsblankett till Stipendiekansliet. Vi kan inte ta emot bevakningar via e-post eftersom signaturerna måste vara i original. Du kan även lämna in din bevakning på Studentservice eller i receptionen, båda på S:t Olofsgatan 10 B i Uppsala.

Bevakningsblankett

Stipendiekansliet

Uppsala universitet
Box 256, 751 05 Uppsala