Student

Stipendier som söks på annat sätt

De flesta stipendier vid Uppsala universitet ledigförklaras i början av varje termin och hanteras i Stipendiekanslies stipendiesystem. Utöver dessa finns ett antal stipendier som utlyses via andra instanser än Stipendiekansliet. Dessa har andra ansökningsdatum och du söker dem på andra sätt än genom stipendiedatabasen.

För tillfället finns det inte några stipendier utlysta.

Nationerna har stipendier som dels söks via Stipendiekansliets stipendiesystem, dels sådana som söks på annat sätt, via nationen. Kolla med din nation som du är medlem i om de har stipendier att söka:

Forskningsfinansiering

För doktorander och forskare finns också mer information här om möjlighet att hitta forskningsfinansiering.

Läs mer om stipendier vid Uppsala universitet.

Övriga stipendier för studerande

Det finns andra stipendier för studerande som utlyses helt utan universitetets deltagande, till exempel genom studentnationerna och andra organisationer.