Student

Frågor om din kurs eller ditt program?

Har du praktiska frågor som rör din kurs eller ditt program? Det kan handla om registrering, schemafrågor, studieuppehåll, byte av studieort, tentamensfrågor med mera. Vänd dig direkt till institutionens kursexpedition eller studievägledare. Du hittar kontaktuppgifter i Studentportalen.

Studier och karriär

Centrala studie- och karriärvägledarna besvarar generella frågor som rör dina studier och karriär.

Stödkortet för studenter

Uppsala studentkår har sammanställt vilka resurser som finns till stöd för dig som student vid Uppsala universitet i Stödkortet. 

Ladda ned Stödkortet